Unregistered
Hãy đăng ký & nhận điểm thưởng!
Đăng nhập  Đăng ký   Đăng nhập với Facebook


Trang chủ | Tin tức | Đăng ký | Thành viên | Kết nối
Game image
Digininja beta v1.0
Đánh giá:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Đánh giá của bạn:
Đăng nhập để đánh giá
  Lần chơi: 24  

Mô tả game
Kill the enemy ninja in this Digi Ninja game

Ngày: Không biết

Bình luận
Gửi bình luận mới:
Đăng nhập để gửi bình luận
Các trò chơi khác
Pacman
clone of the all time classic Pacman game

Ultimate Flash Sonic
Pick from Sonic, Tails, Knuckles or Cream in this fast pace platform game

60 seconds
Steal 10 cars in 60 seconds just like the movie of the same name

Flash Mind
Flash version of the Master Mind game

Osama Sissy Fight
Punch Osama in whatever way you like

UFOS
Shoot the UFOs