Unregistered
Hãy đăng ký & nhận điểm thưởng!
Đăng nhập  Đăng ký   Đăng nhập với Facebook


Trang chủ | Tin tức | Đăng ký | Thành viên | Kết nối
Game image
PacMan
Đánh giá:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Đánh giá của bạn:
Đăng nhập để đánh giá
  Lần chơi: 20  

Mô tả game
A faithful clone of the original classic Pacman game in Flash

Ngày: Không biết

Bình luận
Gửi bình luận mới:
Đăng nhập để gửi bình luận
Các trò chơi khác
Raiden X
Clone of the classic fighter plane game Raiden X

Blast Your Enemies
Adjust the angle of your turret to blast your enemies

Police Sniper 2
Shoot down enemies with your sniper gun

Get A Grip
This game will test your keyboard coordination to the limit!

Zany Attack
Press left arrow to move left, right arrow to move right. Blast your enemies by press spacebar to fire laser. …

Hacky Sack JR
Keep the ball in the air as long as possible - collect balloons for combos!