123 Chơi http://www.123choi.com Newest Games Fish Maharajah http://www.123choi.com/view/21340/Fish-Maharajah.html Fish Maharajah In Hawaiian island , a new real estate is being built , and a large discount is given to attract customer for a very limited time , 25 Days. Can you buy it with your fish business and become Maharajah in this game?]]> Thu, 30 Dec 2010 18:00:19 +0700 Redneck Shoot-Out http://www.123choi.com/view/21338/Redneck-Shoot-Out.html Redneck Shoot-Out Eliminate all redneck by shooting them. Complete 3 levels of difficulty to win the game.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Cờ Vua 3D http://www.123choi.com/view/21337/Ci--Vua-3D.html Cờ  Vua 3D Cờ Vua 3D, chiến đấu với đối thủ có AI cao]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Tic Tac Toe http://www.123choi.com/view/21336/Tic-Tac-Toe.html Tic Tac Toe Tic Tac Toe - game cổ điển]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Element Saga ep1-4 http://www.123choi.com/view/21335/Element-Saga-ep1-4.html Element Saga ep1-4 Sử dụng các kỹ thuật tấn công như thanh kiếm, quả cầu lửa và kết hợp lại để đánh bại kẻ thù.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Siêu nhân điện quang http://www.123choi.com/view/21334/Sieu-nhan-dien-quang.html Siêu nhân điện quang Chiến đấu cùng siêu nhân điện quang. (supersonic)]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Blast Billiards http://www.123choi.com/view/21333/Blast-Billiards.html Blast Billiards Đưa những quả bi vào lỗ càng nhanh bạn sẽ được càng nhiều điểm, cẩn thận để những quả bi không chạm vào nhau nhé.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Bubble Pop http://www.123choi.com/view/21332/Bubble-Pop.html Bubble Pop Pop the bubble on the plastic protevtive wrapper]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Bóng chuyền http://www.123choi.com/view/21331/Bong-chuyen.html Bóng chuyền Đập thật bóng nhiều nhất trong thời gian cho phép.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Rắn săn mồi 3D http://www.123choi.com/view/21330/Ran-san-mei-3D.html Rắn săn mồi 3D Rắn săn mồi ]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Anh bồi say xỉn http://www.123choi.com/view/21329/Anh-bei-say-xen.html Anh bồi say xỉn Đưa thức ăn đến bàn. Hãy giữ thăng bằng để tránh làm rơi thức ăn.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Whipsaw Fighter http://www.123choi.com/view/21328/Whipsaw-Fighter.html Whipsaw Fighter Kế hoạch cho lượt tấn công của bạn.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Carmageddon http://www.123choi.com/view/21327/Carmageddon.html Carmageddon 90 seconds of rampage using your car.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 The Stick Game http://www.123choi.com/view/21326/The-Stick-Game.html The Stick Game Check out the way of the exploding stick!]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Mini Putt 3 http://www.123choi.com/view/21325/Mini-Putt-3.html Mini Putt 3 This is a mini-golf game that can be play on PC]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Mini Golf http://www.123choi.com/view/21324/Mini-Golf.html Mini Golf Another Mini Golf game that can be play on your desktop]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Breeder http://www.123choi.com/view/21323/Breeder.html Breeder Starting with 2 rabbits, you will be breeding them into a big family]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Đấu bò http://www.123choi.com/view/21322/dau-bo.html Đấu bò Trận Boxing giữa 2 chú bò.]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Move The Ball http://www.123choi.com/view/21321/Move-The-Ball.html Move The Ball Move the ball along the track and avoid touching the wall]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611 Punch Sadness Out of Happy Land http://www.123choi.com/view/21320/Punch-Sadness-Out-of-Happy-Land.html Punch Sadness Out of Happy Land Punch some clown face to make your day a better day]]> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0611